Samarbetspartners

Grundades i samband med ett kosmetik-företags starka vilja att påverka det som händer i våra hav. Kosmetikindustrin har på grund av stränga reglementen inte många val när det gäller paketeringsmaterial. Plast eller glas utgör därför största andelen. I Sverige är vi bra på att återvinna både plast och glas men vi kan alltid bli bättre!

Så kallad mikroplast är ett stort problem i våra vatten. Dessa millimetersmå kulor kommer från bl.a. konstgräs, däck och textilfibrer men även större plastbitar som fragmenterats. I Sverige har mikroplast tidigare funnits i viss kosmetik, tandkrämer mm men fasas nu ut och förbjuds. Andra länder följer förhoppningsvis direktiven som Sverige vidtar.

Open Water Body Care

Vatten

Vi tar det för givet.

Våra kroppar består av 60% vatten. Planetens yta är till 70 % täckt av vatten.
Vi vet alla att utan vatten existerar inte livet på jorden. Vore det då inte självklart att vi tog hand om och vårdade kärnan till allt levande?

Med den industriella utvecklingen har vi människor fått ett mycket civiliserat levnadssätt. Vi har kommit långt ifrån det organiska självhushållet vilket gör att vi sällan ser hela bilden av det vi konsumerar och förbrukar. Kanske vi inte känner ansvar fullt ut därför att samhället som byggts upp ska hjälpa oss med det?

HUR MYCKET VATTEN FINNS DET?

Vi bor på den blå planeten. 70 procent av jorden är täckt av vatten, till synes en oändlig mängd. Ett annorlunda perspektiv ger oss en bild av vattnets samlade volym som bara är 0,13 procent av jordens massa.

U.S. geological survey har producerat en bild där jorden dränerats på allt vatten som samlats ihop till en sfärisk behållare och blir som en liten droppe jämfört med jordklotet. ”I den ryms allt vatten som finns i haven, sjöarna, floderna, glaciärerna, marken, luften och i alla levande ting” skriver u.s. geological survey.

Plast… de mest tåliga materialen som finns.
Med sina fantastiska egenskaper som håller under nästan alla förhållanden använder vi det till matförpackningar, kläder, byggmaterial.. Listan är lång. Baksidan är att materialet aldrig bryts ner och det som hamnar i natur och vatten finns kvar där tills vi städar upp det.

Katastrofala omständigheter sker när materialet kommer i kontakt med djur och organismer, inte minst i våra hav. Plasten, som med tiden fragmenteras, misstas för mat av både däggdjur, fåglar och fisk vars matsmältning slutar fungera och de svälter ihjäl.

Plast som flyter omkring i våra vatten samlas förr eller senare genom havsströmmarna till så kallade virvlar. Det finns fem sådana platser med enorma mängder skräp. Den största är dubbelt så stor som hela Storbritannien.

The ocean cleanup

Arbetet som pågår för upprensning i haven är flerdimensionellt men Open Water Bodycare har valt att ägna sin donation till The Ocean Cleanup som under flera år har arbetat med en prototyp som kan samla upp plast i öppet vatten. Under 2018 sjösattes den färdiga modellen i Stilla Havet där havsströmmarna möts och koncentrationen av plast är mycket hög. År 2020 utökas arbetet till andra högt drabbade havsområden. Under 2019 har man utvidgat arbetet runt uppsamling av plast och skräp direkt från mycket förorenade floder, innan det flyter ut i öppet hav, främst i Asien. Arbetet utvidgas vartefter som medel tillåter.

The Ocean Cleanup uppskattar processen för att samla upp 50% av det flytande skräpet till fem år.

Läs mer om deras arbete här

Är du intresserad av att donera till ”The Ocean Cleanup” kan du följa länken till deras hemsida https://theoceancleanup.com/donate/   eller ta kontakt med funding@theoceancleanup.com.

Hjälp Våra Hav